TURKEY

FREE Turkey IPTV Links M3U Playlist 07-03-2017

Download M3U List #EXTINF:-1,—-|TURKISH|—- #EXTINF:-1,by:freshiptv.com https://s24.postimg.org/e7zsdb3at/freshiptv.jpg http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1095.ts #EXTINF:-1,TR|Sports tv http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1132.ts #EXTINF:-1,TR|TRT Sport http://195.154.154.185:5890/live/sohail/sohail/1099.ts Read More

FREE Turkey IPTV Links M3U Playlist 03-03-2017

Download M3U List   #EXTINF:-1,TR_24-TV http://46.105.115.25:8000/live/76846649288689/1593574628/3746.ts #EXTINF:-1,TR_A_SPOR http://46.105.115.25:8000/live/76846649288689/1593574628/3784.ts #EXTINF:-1,TR_A2 http://46.105.115.25:8000/live/76846649288689/1593574628/3774.ts #EXTINF:-1,TR_AHABER_LOCAL http://46.105.115.25:8000/live/76846649288689/1593574628/3741.ts #EXTINF:-1,TR_ANIMAL_PLANET Read More

FREE Turkey IPTV Links M3U Playlist 01-03-2017

Download M3U List   #EXTINF:-1,****_Turkish_**** http://smart-iptv2016.com:9500/live/stream156/0610509511/524.ts #EXTINF:-1,TR:LIGTV_1_HD http://smart-iptv2016.com:9500/live/stream156/0610509511/525.ts #EXTINF:-1,TR:LIGTV_2_HD http://smart-iptv2016.com:9500/live/stream156/0610509511/526.ts #EXTINF:-1,TR:LIGTV_3_HD http://smart-iptv2016.com:9500/live/stream156/0610509511/527.ts #EXTINF:-1,TR:LIGTV_4_HD Read More

FREE Turkey IPTV Links M3U Playlist 27-02-2017

Download M3U List   #EXTINF:-1,====TURKISH==== http://62.4.21.70:8000/live/active/active/1745.ts #EXTINF:-1,Lig_TV_1_-_Turkish http://62.4.21.70:8000/live/active/active/3548.ts #EXTINF:-1,Lig_TV_2_-_Turkish http://62.4.21.70:8000/live/active/active/3549.ts #EXTINF:-1,Lig_TV_3_-_Turkish http://62.4.21.70:8000/live/active/active/3550.ts #EXTINF:-1,Lig_TV_4_-_Turkish Read More