FREE Germany IPTV Links M3U playlist 31/12/2016

#EXTINF:-1,***** GERMANY *****
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1147.ts
#EXTINF:-1,DE | a.tv / BetaDigital uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1430.ts
#EXTINF:-1,DE | KiKA/ZDFvision uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1429.ts
#EXTINF:-1,DE | Pro7 MAXX / ProSiebenSat.1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1506.ts
#EXTINF:-1,DE | Pro7
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1507.ts
#EXTINF:-1,DE | RTL_LIVING
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1508.ts
#EXTINF:-1,DE | RTL Television/CBC uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1420.ts
#EXTINF:-1,DE | RTLII HD / CBC uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1427.ts
#EXTINF:-1,DE | RTL Crime / SKY uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1509.ts
#EXTINF:-1,DE | RTL HD / CBC uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1513.ts
#EXTINF:-1,DE | RTL2/CBC uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1512.ts
#EXTINF:-1,DE | RTL NITRO/CBC uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1511.ts
#EXTINF:-1,DE | RTLplus/CBC uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/4667.ts
#EXTINF:-1,DE | RTL Passion / SKY uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/2626.ts
#EXTINF:-1,DE | SUPER RTL/CBC uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1419.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Krimi / SKY uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1400.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Cinema Hits uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1401.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Cinema Nostalgie / SKY uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1406.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Cinema Comedy uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1407.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Cinema uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1408.ts
#EXTINF:-1,DE | SkyAction
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1404.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Atlantic uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1403.ts
#EXTINF:-1,DE | SkyCinema24
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1405.ts
#EXTINF:-1,DE | SkyCinema
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1425.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY Comedy one
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1432.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Cinema +1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1410.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Cinema Emotion uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/2630.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Cinema Action uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/2628.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY MGM HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1399.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY TNT SERIES HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/2625.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY TNT FILME HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/2624.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY NATGEO WILD HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/2633.ts
#EXTINF:-1,DE | SAT.1 RhlPf/Hessen / ProSiebenSat.1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1426.ts
#EXTINF:-1,DE | SAT.1 A/ ProSiebenSat.1
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/4666.ts
#EXTINF:-1,DE | SAT.1 CH / ProSiebenSat.1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/4665.ts
#EXTINF:-1,DE | SAT.1 Gold / ProSiebenSat.1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/4664.ts
#EXTINF:-1,DE | SAT.1 NRW / ProSiebenSat.1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1418.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY SPORT1 HD uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1417.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY SPORT 2 HD uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1415.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY SPORT NEWS HD uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1431.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Sport Bundesliga 1 uuu..
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1416.ts
#EXTINF:-1,DE | EURO SPORT
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1412.ts
#EXTINF:-1,DE | EUROSPORT2
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1413.ts
#EXTINF:-1,DE | NatGeo Wild / SKY uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1411.ts
#EXTINF:-1,DE | 13Street
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1402.ts
#EXTINF:-1,DE | ORF1
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1421.ts
#EXTINF:-1,DE | VOX HD / CBC uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1423.ts
#EXTINF:-1,DE | PRO 7.
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1428.ts
#EXTINF:-1,DE | ZDF /ZDFvision  uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1422.ts
#EXTINF:-1,DE | ZDFinfo/ZDFvision uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1473.ts
#EXTINF:-1,DE | ProSieben / ProSiebenSat.1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1409.ts
#EXTINF:-1,DE | NDR HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1477.ts
#EXTINF:-1,DE | Fox hd
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1522.ts
#EXTINF:-1,DE | Fox Serie uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/4670.ts
#EXTINF:-1,DE | AXN.
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1523.ts
#EXTINF:-1,DE | Sat1 HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1510.ts
#EXTINF:-1,DE | Srf1
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1472.ts
#EXTINF:-1,DE | N TV.
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1474.ts
#EXTINF:-1,DE | ROMANCE
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1475.ts
#EXTINF:-1,DE | zdf neo/ZDFvision uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1476.ts
#EXTINF:-1,DE | Eurosport HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1478.ts
#EXTINF:-1,DE | WDRHD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1480.ts
#EXTINF:-1,DE | VOX/CBC uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1514.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Sport Bundesliga 1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1481.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY SPORT NEWS HD uuu.
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1482.ts
#EXTINF:-1,DE | SKYSPORT AUSTRIA
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1483.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY SPORT 2 HD uuu.
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1484.ts
#EXTINF:-1,DE | SPORT1 US HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1485.ts
#EXTINF:-1,DE | SPORT +1 HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1486.ts
#EXTINF:-1,DE | SPORT 1  HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1487.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY SELECT 1
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1495.ts
#EXTINF:-1,DE | SKY SELECT 2HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1494.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Select 3 HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1493.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Select 4 HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1492.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Select 5 HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1491.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Select 6 HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1490.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Select 7HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1489.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Select 8HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1488.ts
#EXTINF:-1,DE | ZDF /ZDFvision uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1515.ts
#EXTINF:-1,DE | ORF2
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1517.ts
#EXTINF:-1,DE | D MAX HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1518.ts
#EXTINF:-1,DE | HISTORY CHANNEL HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1497.ts
#EXTINF:-1,DE | Sky Cinema Family / SKY uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1498.ts
#EXTINF:-1,DE | TNT Serie HD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1520.ts
#EXTINF:-1,DE | NatGeo Wild / SKY  uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1499.ts
#EXTINF:-1,DE | arte / ARD  uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1500.ts
#EXTINF:-1,DE | arte / ARD uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1516.ts
#EXTINF:-1,DE | Disney Junior / SKY uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1501.ts
#EXTINF:-1,DE | Disney_XD
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1502.ts
#EXTINF:-1,DE | NICK_JR
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1504.ts
#EXTINF:-1,DE | SYFY
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1521.ts
#EXTINF:-1,DE | WDR uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1505.ts
#EXTINF:-1,DE | SIXX.
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/1519.ts
#EXTINF:-1,DE | kabel eins / ProSiebenSat.1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/2627.ts
#EXTINF:-1,DE | HEIMAT KANAL
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/2631.ts
#EXTINF:-1,DE | Disney Cinemagic / SKY uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/2632.ts
#EXTINF:-1,DE | kabel eins Doku / ProSiebenSat.1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/4669.ts
#EXTINF:-1,DE | N24 / ProSiebenSat.1 uuu
http://satterm.com:8080/live/iptvtest3/8oybgVtHY5/4668.ts
#EXTINF:-1,DE VOD | Jurassic Park 01 1993
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1785.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Jurassic Park 02 1997
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1786.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Jurassic Park 03 2001
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1787.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Jurassic Park 04 2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1788.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Killer.Laugh.2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1789.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Legend German.2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1790.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | lmxjanegun
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1819.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Lord.of War 2005
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1791.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Memories.of.the.Sword.2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1792.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Pandemic Fear the Dead 2016
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1794.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | POD 2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1793.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Remember Vergiss nicht dich zu erinnern  2016
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1795.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Russell Wahnsinn Im Ring ist er der King  2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1796.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Sherlock Die.Braut.des Grauens.2016
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1797.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Starwars7
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1798.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Synchronicity  2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1800.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | The First Avenger Civil War 2016
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1801.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | The Hospital 2 2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1802.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | The.Big.Short.2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1804.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | The.Dressmaker.Die.Schneiderin.2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1805.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | The.Huntsman.and.the.Ice.Queen.2016
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1806.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | The.Jungle.Book.2016
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1807.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | The.Lobster.Hummer.sind.auch.nur.Menschen.2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1808.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | The.Night.Crew.2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1809.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | The.Revenant.Der.Rueckkehrer.2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1810.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Time.Rush.2016
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1811.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Trumbo 2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1812.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Und taeglich gruesst der Braeutigam 2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1813.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Unter dem Sand 2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1814.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Wilde Hunde Rabid Dogs2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1815.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Zombie Shark The Swimming Dead 2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1816.mkv
#EXTINF:-1,DE VOD | Zorniges Land  2015
http://satterm.com:8080/movie/iptvtest3/8oybgVtHY5/1818.mkv

#EXTINF:-1,---Sky-DE--------------------------------
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/889.ts
#EXTINF:-1,DE-Sat-1
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1357.ts
#EXTINF:-1,DE-RTL2
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1355.ts
#EXTINF:-1,DE-RTL-Nitro
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1356.ts
#EXTINF:-1,DE-RTL-I
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1354.ts
#EXTINF:-1,DE-RTL-Crime
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1353.ts
#EXTINF:-1,DE-ProSieben
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1352.ts
#EXTINF:-1,DE-PRO7-MAXX
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1351.ts
#EXTINF:-1,DE-Pro7
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1350.ts
#EXTINF:-1,DE-Phoenix
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1349.ts
#EXTINF:-1,ZDF
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/832.ts
#EXTINF:-1,VOX
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/833.ts
#EXTINF:-1,super-rtl
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/954.ts
#EXTINF:-1,Sky-DMAX
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/822.ts
#EXTINF:-1,Skyde-sport1
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/992.ts
#EXTINF:-1,SkySport2HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/834.ts
#EXTINF:-1,Sky-BundesLiga1HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/824.ts
#EXTINF:-1,Sky-Cinema1HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/823.ts
#EXTINF:-1,Sky007
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/986.ts
#EXTINF:-1,Sky-nostalgie
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/991.ts
#EXTINF:-1,Sky-krimi
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/988.ts
#EXTINF:-1,Sky-emotion
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/989.ts
#EXTINF:-1,Sky-atlantic
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/990.ts
#EXTINF:-1,Sky-action
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/987.ts
#EXTINF:-1,Sky-Comedy-HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/820.ts
#EXTINF:-1,sky-cinemaplus1
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/981.ts
#EXTINF:-1,sky-cinema24
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/982.ts
#EXTINF:-1,Sky-Action-HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/825.ts
#EXTINF:-1,skyhits
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/980.ts
#EXTINF:-1,syfy-de
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/979.ts
#EXTINF:-1,mgm
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/978.ts
#EXTINF:-1,NdrHD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/829.ts
#EXTINF:-1,N24HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/830.ts
#EXTINF:-1,N-TV
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/831.ts
#EXTINF:-1,BlizzHD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/828.ts
#EXTINF:-1,Skyselect1HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1002.ts
#EXTINF:-1,Skyselect2HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1001.ts
#EXTINF:-1,Skyselect3HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/1000.ts
#EXTINF:-1,Skyselect4HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/999.ts
#EXTINF:-1,Skyselect5HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/998.ts
#EXTINF:-1,SkySelect6HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/997.ts
#EXTINF:-1,SkySelect7HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/996.ts
#EXTINF:-1,SkySelect8HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/995.ts
#EXTINF:-1,SkySelect9HD
http://149.202.77.226:7500/live/60760/60760/994.ts
#EXTINF:-1,---- < GERMANIA > ---
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/14673.ts
#EXTINF:-1,[DE] Universal HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20888.ts
#EXTINF:-1,[DE] TNT Serie
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20889.ts
#EXTINF:-1,[DE] TNT Glitz HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20890.ts
#EXTINF:-1,[DE] TNT Film
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20891.ts
#EXTINF:-1,[DE] TNT Comedy HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20892.ts
#EXTINF:-1,[DE] Super RTL
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20893.ts
#EXTINF:-1,[DE] Spiegel Geschichte HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20894.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky SyFy
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20895.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Sport Austria
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20896.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Sport 2
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20897.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Sport 1 HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20898.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Sport 1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20899.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Nostalgie
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20900.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Krimi
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20901.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Hits
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20902.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Emotion
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20903.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Cinema HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20904.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Cinema  24 HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20905.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Cinema  1 HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20906.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Bundesliga 5
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20907.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Bundesliga 4
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20908.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Bundesliga 3
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20909.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Bundesliga 2
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20910.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Bundesliga 1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20911.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Atlantic HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20912.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Atlantic
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20913.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sky Action
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20914.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sat 1 Gold
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20915.ts
#EXTINF:-1,[DE] Sat 1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20916.ts
#EXTINF:-1,[DE] RTL Passion
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20917.ts
#EXTINF:-1,[DE] RTL Nitro
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20918.ts
#EXTINF:-1,[DE] RTL Living
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20919.ts
#EXTINF:-1,[DE] RTL Crime
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20920.ts
#EXTINF:-1,[DE] RTL 2
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20921.ts
#EXTINF:-1,[DE] Prosieben
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20922.ts
#EXTINF:-1,[DE] Pro 7 Max
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20923.ts
#EXTINF:-1,[DE] Nick Jr
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20924.ts
#EXTINF:-1,[DE] Nat Geo Wild HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20925.ts
#EXTINF:-1,[DE] Nat Geo Wild
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20926.ts
#EXTINF:-1,[DE] Nat Geo HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20927.ts
#EXTINF:-1,[DE] Nat Geo
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20928.ts
#EXTINF:-1,[DE] MGM
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20929.ts
#EXTINF:-1,[DE] Junior
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20930.ts
#EXTINF:-1,[DE] Heimakanal
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20931.ts
#EXTINF:-1,[DE] Fox
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20932.ts
#EXTINF:-1,[DE] E! Entertainm. HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20933.ts
#EXTINF:-1,[DE] Disneycinemagic
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20934.ts
#EXTINF:-1,[DE] Disney XD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20935.ts
#EXTINF:-1,[DE] Disney Junior
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20936.ts
#EXTINF:-1,[DE] Discovery HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20937.ts
#EXTINF:-1,[DE] Discovery
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20938.ts
#EXTINF:-1,[DE] Das Herste
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20939.ts
#EXTINF:-1,[DE] Cartoon Network
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20940.ts
#EXTINF:-1,[DE] Bundesliga 1 HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20941.ts
#EXTINF:-1,[DE] Boomerang
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20942.ts
#EXTINF:-1,[DE] Action HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20943.ts
#EXTINF:-1,[DE] 13TH Street
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/20944.ts
#EXTINF:-1,[DE] AXN HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/13610.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Teleclub Star
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18490.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Teleclub Prime
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18491.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Teleclub Cinema
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18492.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Zdf Kultur
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18493.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky ZDF Info
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18494.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Wdr
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18495.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky VOX
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18496.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky TNT Serie
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18497.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky TNT Film
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18498.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky SRF 2
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18499.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky SRF 1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18500.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sport Time 2
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18501.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sport Time 1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18502.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sport News
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18503.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sport Austria
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18504.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sport 2 HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18505.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sport 2
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18506.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sport 1 HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18507.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sport 1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18508.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sport  1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18509.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sixx
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18510.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Servus TV
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18511.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Select 8
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18512.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Select 7
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18513.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Select 6
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18514.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Select 5
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18515.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Select 4
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18516.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Select 3
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18517.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Select 2
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18518.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Select 1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18519.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Sat1 Gold
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18520.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky RTL Super
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18521.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky RTL Nitro
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18522.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky RTL 2
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18523.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky RTL
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18524.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky RBB Berlin
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18525.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Pro 7 Max
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18526.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Pro 7
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18527.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Phoenix
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18528.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky ORF Enis
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18529.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky ORF 2
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18530.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Nostalgie
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18531.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Nickelodeon
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18532.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky NDR HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18533.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky National Geographic
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18534.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Nat Geo wild
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18535.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky N24
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18536.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky N-TV
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18537.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky MDR
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18538.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Krimi
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18539.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Kika
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18540.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Kabel 1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18541.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky HITS
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18542.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky History
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18543.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky FOX
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18544.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Eurosport
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18545.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Emotion
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18546.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Dmax
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18547.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Disney Channel
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18548.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Comedy Central
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18549.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Comedy
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18550.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Cinema  24
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18551.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Cinema  1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18552.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Cinema
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18553.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Bundesliga HD 1
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18554.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky BR
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18555.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Austria 24 TV
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18556.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Atlantic
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18557.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Arte
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18558.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky ARD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18559.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky Action
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18560.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky 3sat
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18561.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Sky 13th Street
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18562.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] OkMagdeburg.de
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18563.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] Joiz
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18564.ts
#EXTINF:-1,[ DE ] HR HD
http://lucky.lts1.net:23000/live/EdG1tDhbPR/n0TuboEJfM/18565.ts